ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณร่วมงานกับ Neko Studio คุณจะได้รับบริษัทออกแบบที่มีทีมงานที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นซึ่งจะไม่เพิกเฉยหรือทำตัวสูงส่งมาสั่งสอนคุณ เราจะหารือเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจของคุณ และทำความเข้าใจตลาดเป้าหมาย สถานการณ์การแข่งขัน และเป้าหมายของคุณ เราจะทำทุกอย่างภายในอำนาจของเราเพื่อค้นหาว่าสิ่งใดได้ผลสำหรับคุณ สิ่งใดไม่ได้ผล และจะดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไร ความร่วมมือที่แท้จริงเพื่อความสำเร็จร่วมกัน!

Web Design

ยกระดับสถานะดิจิทัลของคุณด้วยการออกแบบเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมของ Neko Studio เราสร้างเว็บไซต์ที่น่าดึงดูดและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางซึ่งสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม

Web Development

เสริมศักยภาพธุรกิจผ่านบริการพัฒนาเว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญที่ Neko Studio นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการนำเสนอออนไลน์แบบไดนามิก

Mobile App Development

Neko Studio สร้างสรรค์ประสบการณ์มือถือที่ใช้งานง่าย เป็นเลิศในการพัฒนาแอพที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการทำงานที่ราบรื่น การแปลงความคิดให้กลายเป็นความจริง

คำถามที่พบบ่อยs

ค้นหาคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามทั่วไปและคำถามในอดีต คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามทั่วไป

Imagine if you never updated your showroom, never introduced new products, never changed your advertising…your website is a reflection of your business, and should be treated as you would any other facet of your operation. Furthermore, Google and other search engines respond positively to new content and regular updating of your website will lead to better rankings.
Increasingly consumers are turning to mobile phones, tablets and laptops to glean information, acquire knowledge and make purchases. To continue to only rely on sales through retail outlets is missing out on a big and growing opportunity.
We always design websites using user-friendly content management systems, such as WordPress or our Laravel Project . This allows you or your staff, with very little training, to manage the system and add or delete data as often as you choose.
For a small or medium-sized business, credit card payments can be simply managed by utilizing a “Payment Gateway” such as Pay Pal; by incorporating a POS system through a bank; or by integrating a credit card processor into the E-commerce site. We will be happy to discuss the best option for you, and can assist in setting up the most appropriate system for your business.
To present your website on-line you will need both a domain name and web hosting account. Buying a domain name gives you the right to use that particular name for a specified period (usually one year). The web hosting is needed to store your website’s files. We do provide domain names and hosting services and can help you through this process seamlessly.
เว็บไซต์พื้นฐานเริ่มต้นจากหลักพัน ถ้าเป็นแอพง่าย ๆ ก็ขึ้นกับคุณสมบัติ
None whatsoever! We have built E-commerce for anything from single service businesses up to multi-product major brands with hundreds of products.
Nowadays, websites get viewed on a range of computer devices desktop, laptop, tablets and mobile phones. A responsive website is designed to automatically resize to suit the screen size of the device. A website that is easily viewed on every type of device gives far greater and easier access to your online content for your viewer. A responsive site is almost essential now, as increasingly people migrate to mobile, and we always recommend following this route.
This isn’t too easy to answer definitively. It will depend on the number of pages you want, whether all the content is available at the start of the project, and how much development is required for example an e-commerce site will take significantly more time. though, allow 2-3 months.
We prioritize smooth communication through various channels. We offer both in-person and remote consultations, clear digital communication, and collaborative tools, making it easy to work with us from anywhere in Bangkok or beyond. This ensures that we stay connected and can address your needs promptly for seamless collaboration on your web design project.

ข้อความรับรอง

เราภูมิใจกับคำรับรองของลูกค้าซึ่งสะท้อนถึงความพึงพอใจของพวกเขาต่อบริการของเรา

🌸👗 #HappyCustomer

🌸👗 #HappyCustomer

Thrilled with my purchase from [Your Store Name]! The second-hand sexy Japanese school uniform is not just a garment; it's an enchanting piece of culture. Perfect fit, impeccable quality, and the sustainable touch make it a favorite in my wardrobe. Thank you for spreading joy through unique finds!

🎸🎶 #HappyStrummer

🎸🎶 #HappyStrummer

Ecstatic about my purchase from [Your Store Name]! The second-hand Yamaha F310 guitar is a musical gem. Impeccable condition, soulful sound, and a price that sings with value. Thanks for making my musical dreams affordable and sustainable!